Dyrektor

ɤ Anna Łykowska

Nauczyciele

Przedszkole:

ɤ Agnieszka Kempa w zastępstwie Monika Białous
ɤ Danuta Kozak
ɤ Jolanta Pilarczyk

Edukacja wczesnoszkolna (klasy I – III)

ɤ Julia Matuszewska
ɤ Magdalena Sikorska
ɤ Katarzyna Wasiewicz

II etap edukacyjny (klasy IV – VIII)

ɤ Agnieszka Baumann-Borowicz
religia, muzyka
ɤ Aleksander Buksalewicz
fizyka, geografia, wychowanie fizyczne

ɤ Marlena Kaliszewska
matematyka, technika

ɤ Piotr Kaźmierczak
historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie

ɤ Agnieszka Kmiecik
język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, biblioteka

ɤ Krzysztof Krylle
wychowanie fizyczne

ɤ Roksana Kubiak
język angielski

ɤ Jadwiga Kurasz
chemia

ɤ Marta Kubzdela
psycholog szkolny, doradca zawodowy

ɤ Anna Łykowska
biologia

ɤ Wioleta Michalak
język polski, plastyka

ɤ Paweł Studzianek
język niemiecki

ɤ Beata Wangin
logopeda

Obsługa i pracownicy administracji

ɤ Magdalena Baraniak
ɤ Beata Figlarz
ɤ Barbara Kleszcz
ɤ Tadeusz Kmiećkowiak
ɤ Janina Kolasińska
ɤ Halina Kościelak
ɤ Agnieszka Nowak
ɤ Alina Paech