O nas

Otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. Tworzymy miłą atmosferę, sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości. Pomagamy wkraczać w fascynujący świat wiedzy. Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.

Kładziemy nacisk na:

ɤ rozwijanie twórczego myślenia
ɤ umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z internetu
ɤ umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności
ɤ czynny udział w życiu kulturalnym swojego regionu oraz uprawianie różnych dyscyplin sportowych.

Wszystkim uczniom zapewniamy:

ɤ wysoki poziom nauczania
ɤ naukę języków obcych już od klasy pierwszej
ɤ zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej
ɤ zajęcia w klasie z tablicą interaktywną
ɤ uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań
ɤ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
ɤ opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej
ɤ systematyczną pomoc psychologa
ɤ szeroki program imprez klasowych i szkolnych
ɤ bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych
ɤ wycieczki turystyczno-krajoznawcze
ɤ wyjazdy do kin i teatrów
ɤ ciekawe zajęcia w czasie ferii zimowych.

Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego.