STATUT

zobacz Statut Szkoły

zobacz Statut Przedszkola

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

zobacz Program wychowawczo-profilaktyczny

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

zobacz PZO z historii
zobacz Historia kl. 4 - wymagania edukacyjne
zobacz Historia kl. 5 - wymagania edukacyjne
zobacz Historia kl. 6 - wymagania edukacyjne
zobacz Historia kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Historia kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z informatyki
zobacz Informatyka kl. 4 - wymagania edukacyjne
zobacz Informatyka kl. 5 - wymagania edukacyjne
zobacz Informatyka kl. 6 - wymagania edukacyjne
zobacz Informatyka kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Informatyka kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z języka polskiego
zobacz Język polski kl. 4 - wymagania edukacyjne
zobacz Język polski kl. 5 - wymagania edukacyjne
zobacz Język polski kl. 6 - wymagania edukacyjne
zobacz Język polski kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Język polski kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z języków obcych
zobacz Język angielski kl. 1 - wymagania edukacyjne
zobacz Język angielski kl. 5 - wymagania edukacyjne
zobacz Język angielski kl. 6 - wymagania edukacyjne
zobacz Język angielski kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Język angielski kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz Język niemiecki kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Język niemiecki kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z etyki wraz z wymaganiami edukacyjnymi kl. IV-VIII
zobacz PZO z matematyki
zobacz Matematyka kl. 5 - wymagania edukacyjne
zobacz Matematyka kl. 6 - wymagania edukacyjne
zobacz Matematyka kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Matematyka kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z fizyki
zobacz Fizyka kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Fizyka kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z chemii
zobacz Chemia kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Chemia kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z geografii
zobacz Geografia kl. 5 - wymagania edukacyjne
zobacz Geografia kl. 6 - wymagania edukacyjne
zobacz Geografia kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Geografia kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z biologii
zobacz Biologia kl. 5 - wymagania edukacyjne
zobacz Biologia kl. 6 - wymagania edukacyjne
zobacz Biologia kl. 7 - wymagania edukacyjne
zobacz Biologia kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z muzyki
zobacz PZO z plastyki
zobacz Plastyka kl. 4-7 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z religii kl. I-III
zobacz PZO z religii kl. IV-VIII
zobacz PZO z techniki
zobacz PZO z edukacji dla bezpieczeństwa
zobacz Edukacja dla bezpieczeństwa kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z wiedzy o społeczeństwie
zobacz Wiedza o społeczeństwie kl. 8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO z wychowania fizycznego
zobacz Wychowanie fizyczne kl. 4-8 - wymagania edukacyjne
zobacz PZO klasy I-III

Regulaminy

zobacz Regulamin monitoringu
zobacz Regulamin Rady Pedagogicznej
zobacz Regulamin Samorządu Ucznowskiego
zobacz Regulamin dyskoteki
zobacz Regulamin rekrutacji Przedszkola
zobacz Regulamin wycieczek
zobacz Regulamin wyjazdów na zawody sportowe
zobacz Regulamin stroju uczniowskiego
zobacz Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych
zobacz Regulamin biblioteki

Ustawy i rozporządzenia

zobacz Ustawa o systemie oświaty
zobacz Prawo oświatowe

INNE

zobacz Prawa i obowiązki dziecka